Закрыть ... [X]

Конкурс ман етапи

123456

 

Конкурс-захист відбувається в три етапи:

І етап (районний, міський) – проводиться в наукових товариствах учнів (переважно в січні);

II етап (обласний) – проводиться у секціях відповідних відділень обласних територіальних відділень МАН України (орієнтовно протягом лютого);

III етап – Всеукраїнський конкурс-захист.

Організаторами конкурсу є Міністерство освіти і науки України, управління освіти обласних державних адміністрацій, МАН України та її регіональні відділення.

Науково-дослідницькі роботи, конструкторські розробки та контрольні роботи учнів оцінює журі. Воно розпочинає роботу по мірі надходження робіт, але не пізніше, ніж за тиждень до початку конкурсу.

У конкурсі беруть участь учні 9–12-х класів загальноосвітніх шкіл та гуртківці позашкільних навчальних закладів, які є членами обласних територіальних відділень МАН України.

До участі в І етапі допускаються слухачі, кандидати та дійсні члени МАН України. До участі в II етапі допускаються кандидати та дійсні члени МАН України – переможці І етапу (як виняток – призери).

Конкурс має особистісний характер. Роботи, виконані в співавторстві, не розглядаються.

Кожний учасник конкурсу має право брати участь у роботі лише однієї наукової секції (наприклад, секції з мікроекономіки і макроекономіки).

Подаючи роботу на II етапі, автор подає також тези доповіді. Вони мають бути надруковані на одній сторінці формату А4.

Для участі в II етапі конкурсу-захисту в установлені терміни подаються такі документи:

§ заявка на участь у II етапі конкурсу-захисту;

§ науково-дослідницька робота, оформлена згідно з вимогами;

§ зовнішні рецензії фахівців відповідних галузей у довільний формі;

§ підсумковий наказ відділу освіти райдержадміністрації (міськвиконкому) „Про результати проведення 1 етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в поточному році”.

 

Умови визначення результатів конкурсу

1. Максимальна сумарна оцінка за участь у всіх розділах програми конкурсу становить 350 балів.

 

2.Заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт – проводиться членами журі. Максимальна кількість балів конкурс100.

 

Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт:

§ складність, проблемність та науковість – 20 балів; § актуальність теми дослідження – 20 балів; § новизна отриманих результатів – 20 балів; § системність і повнота у розкритті теми – 20 балів; § аргументованість висновків – 10 балів; § грамотність викладу та культура оформлення – 10 балів.

3.Оцінювання навчальних досягнень учасників з базових дисциплін.Максимальна кількість балів – 100.


4. Захист науково-дослідницьких робіт. Максимальна кількість балів -150.

Захист науково-дослідницьких робіт проходить окремо в кожній секції. Для захисту роботи автору надається до 10 хвилин, для відповіді на запитання – до 3 хвилин.

Під час захисту проводяться дебати (обговорення проблемних аспектів робіт) у групах за певною тематикою досліджень.

Порядок захисту, дебатів та склад груп визначається журі за підсумками заочного оцінювання науково-дослідницьких робіт.

Захист науково-дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:

§ аргументованість вибору теми дослідження та її розкриття з урахуванням власного вкладу дослідника     – 70 балів; § чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу   – 30 балів; § компетентність учасника, вичерпність відповідей – 30 балів; § етикет та культура спілкування учасника – 10 балів; § активна кваліфікована участь у веденні дискусії – 10 балів.

 

Всі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не подано апеляції в довільній письмовій формі.


Додаток 1

123456


Источник: http://sdamzavas.net/4-3676.html


Поделись с друзьямиРекомендуем посмотреть ещё:Конкурс-захист - РОМЕНСЬКА МІСЬКА МАЛА АКАДЕМ ІЯ НАУК УЧНІВСЬКО Ї МОЛОД І Пожелания в прозе к дню рождения коллеге женщине

Конкурс ман етапи Конкурс ман етапи Конкурс ман етапи Конкурс ман етапи Конкурс ман етапи Конкурс ман етапи Конкурс ман етапи

ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ